Disaster Recovery Site (DR Site)

Share Button

DR Siteคืออะไร?

  DR Site ย่อมาจาก disaster recovery site ถ้าแปลรวมๆก็จะได้ว่า สถานที่เก็บข้อมูลไว้สำหรับกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัยพิบัติ
  ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น คือ การเอาคัดลอกข้อมูลของเราไปเก็บไว้อีกที่นึง เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดความเสียหายของข้อมูลนั่นเอง

DR Site มีความสำคัญยังไง?

  DR site นั้นมีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถทำงานได้ แม้ว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นก็ตาม ซึ่งภัยพิบัตินั้นอาจจะมาจากธรรมชาติ น้ำท่วม พายุถล่ม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ หรือมาจากน้ำมือของมนุษย์ เช่น ไวรัสคอมพิวเตอร์ ไฟไหม้ การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย วินาศกรรม การก่อการจลาจล หรือแม้กระทั้งลบข้อมูลโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่ส่งผลให้ระบบคอมพิวเตอร์หลักขององค์กรไม่สามารถใช้งานได้ สิ่งเล่านี้อาจสร้างความเสียให้กับบริษัท หรือองค์กร
  ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของ DR-Site เป็น 3 แบบหลักๆด้วยกัน ได้แก่
 • Hot Site คือระบบที่มีทุกอย่างเหมือน Site หลักทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น Software หรือ Hardware ซึ่ง Hot Site จะมีการ Backup ข้อมูลของระบบหลักอยู่ตลอดเวลา ในกรณีที่ระบบหลักเกิด Downtime ตัว Hot Site จะเข้ามาทำงานแทนทันที เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 • Warm Site คือระบบที่จะมีการ Backup ข้อมูลเป็นระยะ ๆ ไม่ได้มีการ Backup ข้อมูลของระบบหลักอยู่ตลอดเวลาอย่าง Hot Site ซึ่งจะใช้เวลานานกว่า Hot Site ในการเตรียมระบบให้พร้อมก่อนใช้งาน
 • Cold Site คือระบบที่มีการ Backup ข้อมูลของระบบหลักไว้บ้าง เช่น อาจเป็นเพียงการส่ง tape backup ไปยังที่ ที่เตรียมไว้ หากเกิด Downtime จำเป็นต้องมีผู้เชียวชาญเข้ามาดูแลและตั้งค่าก่อนเปิดใช้งาน จึงใช้เวลานานกว่าระบบจะสามารถใช้งานได้
 • ข้อดี-ข้อเสีย

   เรื่องของข้อดีนั้นแน่อยู่แล้วว่ามันสามารถความอุ่นใจในการเก็บรักษาข้อมูลของเรา ได้ในระดับนึง เพราะการทำ DR site คือการทำการสำรองข้อมูลที่ location อื่นโดยสิ้นเชิงซึ่งกำหนดไว้อย่างน้อย ประมาณ 160 กิโลเมตร เช่น อาจจะเป็นอำเภออื่น จังหวัดอืน หรือประเทศอื่น ถ้าหากข้อมูลที่ Site หลักเกิดความเสียหาย ก็ยังคงมีข้อมูลสำรองไว้อย่างแน่นอน
   ข้อเสีย ก็คงไม่พ้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาข้อมูล ซึ่งก็ต้องมาดูว่าข้อมูลของเรามีความสำคัญขนาดไหนถ้าระบบภายใน บริษัท หรือองค์กร เสียหายจะสร้างผลกระทบขนาดไหน

  ที่มาและรูปภาพ:
  https://searchdisasterrecovery.techtarget.com/definition/disaster-recovery-site-DR-site
  https://www.techopedia.com/definition/29757/disaster-recovery-site-dr-site
  https://www.cloudhm.co.th
  http://blog.onestopware.com/

  Share Button