BKK – BANGKOK THAILAND

ข้อมูลเฉพาะของ BKK3 และ BKK5 เดต้าเซ็นเตอร์

Building Information

BKK3 – Located in the city center of Bangkok

BKK5 – New purpose built data center opened in August 2014, 25km from Bangkok city center

DC Description

BKK3 – Internet Data Center is split into multiple suites for redundancy and isolation

BKK5 – Constructed 3.65 meters above Mean Sea Level and 1.2 meters above the main access road for reduced flood risk

UPS Systems

N+1 UPS per suite

Generators

Caterpillar two-megawatt diesel generators

Security

24x7x365 professional security services and support staff
CCTV and Biometric security system

Emergency Protection

FM-200 / Novec 1230 fire detection and suppression systems

รายละเอียดของเดต้าเซ็นเตอร์

การขยายตัวครั้งแรกเข้าไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ VPLS เริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่แต่เฉพาะการมีพนักงานท้องถิ่นและสำนักงาน ให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่เราเชื่อว่าอนาคตของเทคโนโลยีทั้งในและรอบๆ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะโคจรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง VPLS ได้เลือกใช้เดต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำของประเทศไทยและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี CS Loxinfo เนื่องจากองค์กรที่กล่าวมามีศักยภาพสูงและตั้งอยู่ในอาคาร Cyberworld Towers ซึ่งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร เดต้าเซ็นเตอร์ของเรามีการเชื่อมต่อกับชุมสายอินเตอร์เนตหลักๆในประเทศไทย ที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังให้ความเร็วสูง และมีค่า latency ต่ำ สำหรับการเชื่อมต่อในประเทศ

VPLS ได้เปิดศูนย์เดต้าเซ็นเตอร์แห่งที่สองขึ้นที่กรุงเทพ โดยที่ตั้งห่างจากสำนักงานใหญ่เพียง 1 กิโลเมตร เดต้าเซนเตอร์แห่งใหม่นี้ มีความพร้อมให้บริการสูงและยังเชื่อมโยงข้อมูลจากเดต้าเซนเตอร์ต่างๆ เพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการความยืดหยุ่นและความพร้อมสูง เดต้าเซนเตอร์นี้จะช่วยรองรับความผิดพลาดบางประการ ระหว่างเดต้าเซนเตอร์ในกรุงเทพทั้ง 2 แห่งและเดต้าเซนเตอร์ที่สิงคโปร์ นอกเหนือจากเดต้าเซ็นเตอร์ทั้งสองแห่งที่กรุงเทพแล้ว เดต้าเซนเตอร์ที่สิงคโปร์ของเราได้ให้บริการเสริมในการ Backup และ Disaster Recovery เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

อุปกรณ์ / การสำรองไฟและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ลักษณะเฉพาะของเดต้าเซ็นเตอร์ที่กรุงเทพคือ พื้นที่ของเดต้าเซ็นเตอร์ที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้ง่ายในการแก้ปัญหาได้อย่างเฉพาะเจาะจงในแต่ละส่วน สำหรับพลังงานที่ถูกใช้ทั้งหมดได้รับการจ่ายจากแบตเตอรี่ UPS systems ซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากน้ำมันดีเซล และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกป้อนบนเส้นทางที่หลากหลาย ให้กับ CS Loxinfo ที่ไม่ได้ใช้ร่วมกันกับส่วนที่เหลือของอาคาร

การป้องกันและความปลอดภัย

เช่นเดียวกันกับเดต้าเซ็นเตอร์อื่นๆทั้งหมดของเรา การป้องกันและรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ VPLS ระบบตรวจสอบแบบไบโอเมตริก สแกนเนอร์ และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การตรวจสอบดูแลสถานที่และอาคาร อุปกรณ์ทุกๆชิ้นที่ถูกนำเข้าและออกจากเดต้าเซ็นเตอร์ จะถูกติดตั้งด้วยบาร์โค้ด เพื่อการตรวจสอบ