CLOUD REPLICATION ด้วย ZERTO

ZERTO DISASTER RECOVERY AS A SERVICE

เมื่อใดก็ตามที่เกิดความผิดพลาดของมนุษย์ ความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ แผ่นดินไหว ไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดับก็ย่อมสามารถสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ ความสามารถในการดำเนินงานทางธุรกิจที่สำคัญในแต่ละวันขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอน สถานการณ์ทั่วไปที่อาจมีผลไปขัดขวางองค์กรให้ไม่สามารถใช้เครื่องมือที่จำเป็นในแต่ละวันได้ การเตรียมการและการวางแผนจะสามารถช่วยป้องกันความสูญเสียที่ไม่จำเป็นให้กับองค์กรของคุณได้ อย่ารอจนกว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วค่อยตระหนักถึงความสำคัญของการมี disaster recovery plan จากการศึกษาพบว่ากว่า 65% ของข้อมูลที่สูญหาย เป็นผลมาจากความผิดพลาดของมนุษย์ไม่ใช่จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ VPLSสามารถช่วยปกป้ององค์กรของคุณจากภัยคุกคามได้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น ด้วยการบริการที่หลากหลายหสำหรับ Disaster Recovery as a Service และ Cloud Replication

VPLS สามารถช่วยให้องค์กรของคุณเจริญเติบโตต่อไปได้ ด้วยบริการ Zerto หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าบริการ Disaster Recovery เทคโนโลยี Hypervisor-Based Replication จะช่วยลดความซับซ้อนของการสร้างแผนการกู้คืนระบบสำหรับ VMware cloud services โดยการทำให้กระบวนการทำสำเนาซ้ำ (Replication) เปลี่ยนจากแบบ physical level ของ storage ไปยังแบบ virtual level ของ hypervisor  Zertoจะทำการการกู้คืนโดยอัตโนมัติ ด้วยการยุติการทำงานที่ซับซ้อนของ storage ไปยัง storage replication และอนุญาตให้มีการเรียกใช้สคริปต์ เช่นสามารถเปลี่ยน IP addresses ของเซิร์ฟเวอร์ได้ ฯลฯ

คุณสมบัติของ ZERTO DRAAS

  • การทำสำเนาซ้ำและการสำรองข้อมูลอย่างต่อเนื่อง – กู้คืนข้อมูลจากจุดใดก็ได้ มากสุดถึงช่วงระดับวินาที
  • สามารถเลือกเครื่อง Virtual Machines ที่มีความสำคัญที่คุณต้องการ replicate หรือจัดระเบียบให้อยู่ใน Virtual Protection Group
  • Storage array agnostic – สามารถทำสำเนาซ้ำได้ทุกอย่าง
  • Hypervisor agnostic – การถ่ายโอนข้าม hypervisors และ cloud platforms เช่น (VMware to Hyper-V และ vice versa)
  • ลดความซับซ้อนในการถ่ายโอนข้อมูลและแอพพลิเคชัน
  • มี Built in WAN optimization
  • มี Sandbox test environment
  • มีระบบ Instant failover