ร่วมงานกับเราที่ VPLS

VPLS ของเรากำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเรากำลังมองหาพนักงานผู้รอบรู้มาร่วมงาน

Network & Systems Engineer

VPLS กำลังมองหา Network/System Engineer ที่มีความสามารถทั้งในด้านเน็ตเวิร์คและการดูแลระบบ

คุณสมบัติ:

 • สามารถวางแผน วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยม
 • ประสบการณ์มากกว่า 3 ปีในด้าน network engineering/operations
 • มีความรู้เชิงลึกและประสบการณ์ครอบคลุมในเทคโนโลยีและโปรโตคอลครบ ทั้ง 7 เลเยอร์ใน OSI (advanced layer2; redundancy protocols, advanced OSPF, BGP, and other routing protocols, advanced layer4-7 load-balancing, security, content management, and other technologies)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานใน Datacenter/LAN ขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในด้าน Network Engineering/Architecture และถ้ามีประสบการณ์ในการทำงานกับ ISP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ความรู้ขั้นสูงและประสบการณ์ครอบคลุมในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ Router และ Switch ของ Cisco (hardware/software, full/advanced configuration, advanced troubleshooting)
 • มีประสบการณ์ขั้นสูงในเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครือข่ายที่หลากหลาย (Juniper, Nortel, Cisco, Nokia, Checkpoint, and/or other)
 • สามารถจัดทำ physical และ logical network diagrams โดยละเอียดได้อย่างดีเยี่ยม รวมถึงมีความรู้ขั้นสูงในการใช้งานโปรแกรม Visio/CAD
 • มีความชำนาญในโปรโตคอล TCP/IP, DNS และการบริหารจัดการ IP
 • มีความรู้ขั้นสูงในระบบ Ticketing, Monitoring และ Network Management tool รวมถึงมีประสบการณ์ในการออกแบบ/พัฒนา/ติดตั้งระบบดังกล่าว
 • สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Perl สำหรับการบริหารจัดการเน็ตเวิร์คโดยอัตโนมัติ หากสามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาอื่นเพิ่มเติมและมีทักษะในการจัดการระบบฐาน ข้อมูลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความชำนาญทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ UNIX รวมถึงความรู้ในด้าน advanced network configuration และ protocol stack tuning หากมีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Microsoft Active Directory 2003/2008, Exchange 2007, Sharepoint, Microsoft Office Communicator
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับ VMWare ESX / VSphere และ SAN จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการทำการกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทดสอบระบบขั้นสูง
 • หากมีประกาศนียบัตร CCNP หรือ MCSE จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษาระดับปริญาตรีหรือปริญญาโทในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาตร์ หรือด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สมัครตำแหน่งนี้


Support Staff

เจ้าหน้าที่ support จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือลูกค้าผ่านระบบ ticket และให้คำแนะนำกับลูกค้าผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์, live chat หรือ อีเมล์ ทำหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการลงโปรแกรมวินโดวส์, ลินุกซ์ และบริการอื่นๆ อย่างเช่น cisco, foundry และ juniper networking

คุณสมบัติ:

 • สามารถทำงานเป็นทีมและรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาได้
 • มีทักษะในการให้บริการลูกค้า
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
 • รู้พื้นฐานเน็ตเวิร์คเบื้องต้น
 • รู้เรื่องฮาร์ดแวร์รวมถึงการลงโปรแกรม การแก้ปัญหา และการบำรุงรักษา
 • สามารถยกของได้อย่างต่ำ 22 กิโลกรัม

สมัครตำแหน่งนี้


LAMP / PHP Developer

Orange, CA and Bangkok, Thailand offices

คุณสมบัติ:

 • สามารถใช้งานภาษา PHP ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเข้าใจหลักการของ OOP (Object Oriented PHP) ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ MVC Frameworks (Codeigniter, TinyMVC)
 • มีทักษะในการเขียนโปรแกรมในระดับดีและสามารถทำเอกสารเกี่ยวกับโปรแกรมได้
 • สามารถใช้งาน MySQL และจัดการเกี่ยวกับ MySQL Server ได้
 • สามารถแก้ไข query และเขียน query แบบขั้นสูงได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ เช่น HTML/CSS/XHTML
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Javascript Framework (jQuery, AJAX, JSON)
 • เคยใช้งาน SVN/GIT ในการพัฒนาโปรแกรม
 • สามารถใช้งาน API ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับ CentOS/RedHat
 • มีความรู้เกี่ยวกับสคริปที่ใช้ใน linux shell
 • มีความรู้เกี่ยวกับ web hosting/dedicated servers/cloud server จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครตำแหน่งนี้


Front End Designer / Developer – UI, HTML, CSS, JavaScript

ถ้าคุณคือ UI Developer, หรือ Front End Developer ที่มีประสบการณ์ทางด้าน UIเป็นอย่างดี คุณคือคนที่เราต้องการ

คุณสมบัติ:

 • ประสบการณ์1-2 ในการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้รูปแบบUI (AJAX, DHTML, DOM)
 • มีประสบการณ์ ในการเขียน CSS/XHTML และ Javascript เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการเขียน CSS3 และ HTML5
 • มีประสบการณ์ออกแบบ Fluid Designs
 • มีความเข้าใจการใช้งาน frameworks (โดยเฉพาะ Javascript)
 • มีความสามารถใน visualize, structure, และ prototype solutions เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการสื่อสาร ออกแบบเว็บไซต์ คอนเซปป์งานได้เป็นอย่างดี
 • มีผลงานการออกแบบออนไลน์ที่แสดงถึงความสามารถของตนเองได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถมการจัดการระบบงานและสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

บทบาทและความรับผิดชอบ:

 • ทำงานร่วมกับทีมของ backend ทั้งโปรแกรมเมอร์และดีไซน์เนอร์ในหลายๆ บริษัท ซึ่งโปรเจคจะมีทั้งผู้ใช้งานทั้งจากภายในและภายนอก
 • ออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บ
 • ออกแบบและพัฒนาโค้ดที่มีความยืดหยุ่นและสามารถนำกลับมาใช้งานได้ และสามารถใช้งานได้ไม่ว่ากับบราวเซอร์ชนิดใดก็ได้
 • เห็นความสำคัญในการออกแบบ

สมัครตำแหน่งนี้


Windows Systems Engineer

คุณสมบัติ:

 • ช่วยพัฒนาและผลิตงานที่ได้มาตราฐาน IT เพื่ิอให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้สูงสุด
 • จัดทำเอกสาร เพื่อใช้ในการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงระบบ
 • Logging: ตรวจสอบข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์และระบบจาก centralized logging server
 • สามารถแก้ปัญหาและมีทักษะในเชิงวิเคราะห์ด้วยความสามารถในการมองเห็นปัญหาที่แท้จริง เก็บข้อมูล กำหนดข้อเท็จจริง และหาข้อสรุปที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้
 • Remote Access: สามารถกำหนดปรับเปลี่ยนดูแลเทคโนโลยีการเข้าสู่ระบบจากระยะไกล และการเข้าสู่ระบบ อาทิเช่น Remote Desktops Services, VPN, SSL VPNs, และอื่นๆ
 • การดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และการบริหาร: Setup, install, configure, administer, maintain, monitor และ support physical และ virtual servers รวมทั้ง Windows 2003/2008/2012, Linux, และ ผลิตภัณฑ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เกี่ยวกับ VMware ESXi / vCloud environment
 • ระบบสำรองข้อมูล: การจัดการ ดูแลระบบ และ บำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล โดยใช้ Veeam Backup สำหรับ virtualization และ Vembu StoreGrid
 • การจัดการเซิร์ฟเวอร์แอพพลิเคชัน: บริหารและจัดการแอพพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ ต่างๆ เช่น Apache, IIS, Active Directory, Exchange, VMware, SharePoint และอื่นๆ
 • VMware vSphere ESXi, vCenter รวมทั้ง vMotion, HA, DRS
 • Storage: การจัดการ และดูแลระบบ SAN/NAS technologies, Fiber / iSCSI Technology
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Automate deployment   ของระบบปฏิบัติการวินโดวส์เดสก์ทอป 7/8
 • ช่วยในการวางแผน และสามารถดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ network และ  server
 • สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและขัดข้องของ Microsoft Windows Servers
 • สามารถส่งงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และมีความกระตือรือร้นที่จะแจ้งต่อผู้จัดการและผู้ใช้ให้ทราบถึงขั้นตอน/อุปสรรคในการทำงาน
 • สามารถทำงานและรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และมีความโปร่งใสในงานที่ทำ

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในด้าน systems administration และมีประสบการณ์ครอบคลุมในด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการศึกษาและจากประสบการณ์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-7 ปี ครอบคลุมในด้าน system design และ deployment, Server 2003/2008 ต้องมีประกาศนียบัตร MCSE รับรอง
 • ต้องมีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับ VMware vSphere ESXi และ vCenter
 • มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น Microsoft infrastructure: Windows Servers, Microsoft Exchange, Active Directory, Remote Desktop Services, Internet Information Services และ เทคโนโลยี Web Farm
 • มีความรู้เกี่ยวกับ VMware VDI / Horizon / Mirage จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ SharePoint และ Exchange จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ infrastructure: Supermicro, Dell และ HP server hardware, Web และ Spam Filters, Load และ WAN Link balancers
 • มีทักษะการบริหาร, การจัดการ, และจัดลำดับความสำคัญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเข้าใจในระบบเครือข่าย TCP/IP
 • มีทัศนคติและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ในเวลาที่กำหนด
 • ยินดีที่จะทำงานนอกเหนือจากเวลาทำการปกติ ตามความจำเป็น

สมัครตำแหน่งนี้


Linux Systems Engineer

คุณสมบัติ:

 • มีความรู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ LAMP stack
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ OS/Apache/MySql tuning
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Puppet และ Automation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Gluster, LVM และ storage technologies
 • มีความรู้ในด้าน kick start และ automated deployments
 • มีความถนัดกับ VMware. Xen, KVM, หรือ เทคโนโลยี virtualization อื่นๆ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OpenStack จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Open Source monitoring tools เช่น Cacti, Munin, Monit, MRTG, Xymon, Zabbix
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะในการสื่อสาร
 • มีความสามารถในการอธิบายขั้นตอนง่ายๆ ทั้งในการเขียนหรือพูด, มีทักษะในการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดี
 • มีความเข้าใจขั้นพื้นฐานของระบบ Linux OS รวมทั้งการแก้ไขปัญหา และเครื่องมือต่างๆ
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
 • มีความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียด
 • มีความรู้เกี่ยวกับ RedHat based Linux distributions
 • มีความรู้ และทักษะในการแก้ไขปัญหาด้วย: hardware, software, database, networking, และ web services

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ในด้าน systems administration และมีประสบการณ์ครอบคลุมในด้านเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากการศึกษาและจากประสบการณ์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-7 ปี ครอบคลุมในด้าน system design และ deployment
 • มีความรู้ขั้นสูงเกี่ยวกับ VMware VDI / Horizon / Mirage จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ต้องมี RedHat Certified Engineer
 • มีความเข้าใจในระบบเครือข่าย TCP/IP
 • มีทัศนคติและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ในเวลาที่กำหนด
 • ยินดีที่จะทำงานนอกเหนือจากเวลาทำการปกติ ตามความจำเป็น

สมัครตำแหน่งนี้