เดต้าเซ็นเตอร์

เดต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก

VPLS datacenter เป็นหนึ่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางของศูนย์กลางเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆ ประเทศ เดต้าเซ็นเตอร์ของเรานั้นตั้งอยู่ในตลาดการค้าที่ให้บริการลูกค้าได้มากกว่า 75 แห่งกว่า 500 บริษัท การที่เดต้าเซ็นเตอร์ของเราตั้งอยู่ในทั้งสองชายฝั่งทะเลไม่เพียงแต่มีความ ได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพต่างๆแต่ยังเป็นเหมือนบ้านที่ เป็นศูนย์รวมสายเคเบิลใยแก้วที่ใหญ่ที่สุดที่จะแยกไปทางฝั่งตะวันออกและ ตะวันตก เพื่อเชื่อมต่อกับทางเอเชียและยุโรปอีกด้วย เดต้าเซ็นเตอร์ของเรายังเป็นศูนย์กลางของผู้ให้บริการในระดับสูงสุดและยัง เป็นจุดแลกเปลี่ยนอีกด้วย

โครงสร้างพื้นฐานของบริการระดับโลก

เดต้าเซ็นเตอร์ทั้งหมดของ VPLS ได้รับการดูแลจากผู้ให้บริการเฉพาะทางด้านอุปกรณ์ พวกเขามีไฟเบอร์ลิงค์หลากหลาย, เครื่องกำเนิดไฟ , การจ่ายไฟฟ้าและระบบสำรองไฟโดยใช้ UPS และได้รับการจัดการผ่านเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย อุปกรณ์ทุกอย่างใน VPLS จะถูกจัดการโดยพนักงานของ VPLS ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทักษะความรู้, คุณภาพและประสิทธิภาพในการป้องกันความปลอดภัยของเดต้าเซ็นเตอร์ของเราและความน่าเชื่อถือ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา

VPLS Provider